Kód obstarávania Názov obstarávania Formálny názov Typ predmetu VO Predmet obstarávania Vyzvanie podľa paragrafu Blok 1 CPV 1 CPV 2 CPV 3 CPV 4 Značka VPP Dátum zverejnenia VPP Identifikátor adresy

„;

echo „

„;
}
?>