Ako každý softvér, aj portál PLUTO prechádza vývojom. Reflektujeme nové požiadavky zákona, zlepšujeme funkcie a zvyšujeme bezpečnosť prostredia. Vývoj verzií je možné sledovať v hlavnej – „Major“ línii, ktorá sleduje kľúčové zmeny v systéme. Vedľajšia – „Minor“ línia, zas sleduje doplnené funkcionality, ktoré rozširujú, nie však menia podstatu portálu. Nižšie línie sú pre identifikáciu vydaných updatov a fixov, ktoré z pohľadu funkcionality, či používateľského prostredia nemajú žiadny vplyv. Tie v tomto prehľade pre ich početnosť neuvádzame.

Major verzie

Aktuálna verzia 8 sa používa od 31.3.2022. Verzia 7 sa používa od 6.4.2021. Verzia 6 sa používa od 11.8.2018. Verzia 5 sa používa od spustenia systému a 0-4 boli vývojové.

Kalendár vydaní

VerziaPodverziaNasadenie
554.10.2018
565.11.2018
5712.10.2018
5824.10.2018
591.11.2018
608.11.2018
6128.2.2019
627.3.2019
6315.3.2019
6422.4.2019
6528.5.2019
706.4.2021
7121.5.2021
7212.11.2021
8031.3.2022

Aktuálne a archívne príručky