*Metodická informácia      *Postup      *Kontext

Metodická informácia

Prístup k súťažným podkladom je voľný a nevyžaduje sa žiadna registrácia.

Pre otvorenie komunikácie je nevyhnutné uviesť identitu hospodárskeho subjektu. Preto je potrebné ju zaniesť do profilu subjektu, čo je možné po registrácii používateľa portálu.

Postup

Otvoriť návod

Kontext