Pri zapojení sa do verejného obstarávania máte tieto možnosti:

Prístup bez registrácie

Umožňuje stiahnuť súťažné podklady. Nebudú Vám adresne doručované informácie o aktivitách vo verejnom obstarávaní. Budú Vám sprístupnené údaje v rozsahu verejných informácii. Môžete sa však kedykoľvek do termínu podávania ponúk zaregistrovať ako záujemca.

Registrovaný záujemca

Ak chcete byť súčasťou komunikácie vo verejnom obstarávaní, stačí si vyžiadať súťažné podklady cez tento portál. Prihláste sa, ak nemáte konto, registrujte sa tu. Registrácia Vám umožní dostávať notifikácie o zmenách, doplneniach a úpravách Súťažných podkladov. Zároveň Vám registrácia umožní podávať žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov. Budete informovaný o zmenách a o všetkých vysvetleniach a doplňujúcich informáciách v danom verejnom obstarávaní.

Uchádzač

Ak podáte ponuku na Vami vybrané verejné obstarávanie cez tento portál, stanete sa uchádzačom. Uchádzačom môžete byť bez ohľadu na to, či ste boli neregistrovaný, alebo registrovaný záujemca. Na podanie ponuky sa musíte prihlásiť / zaregistrovať sa tu.