Návod používania portálu Pluto dopĺňame a rozširujeme aj o nové funkcionality aj o zmeny vyvolané legislatívou.

Platná verzia:

Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_31032022

Predošlé verzie:

12.11.2021 Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_12112021_

21.5.2021 Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_21052021

6.4.2021 Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_06042021

5.3.2019 Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_05032019_

10.10.2018 Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_10102018_final

Kalendár vydaných verzií